מאי 27, 2022

האתר הוסב ל־Hugo

מאי 10, 2021

מצגת ההרצאה TRust the process

מרץ 19, 2019

מצב התרגום לעברית של Django 2.2

מאי 8, 2018

מצגת ההרצאה NoORM

אוקטובר 3, 2017

מצגת ההרצאה אודות Vue.js

מאי 9, 2017

debian.org.il המחודש

אפריל 1, 2017

מצב התרגום לעברית של Django 1.11

אפריל 8, 2016

מצגת ההרצאה אודות asyncio

דצמבר 1, 2015

מצב התרגום לעברית של Django 1.9