אוגוסט 15, 2023

מצב התרגום לעברית של Django אוגוסט 2023

אפריל 4, 2023

היכרות עם Rusmux

ינואר 3, 2023

מצגת ההרצאה HTML over the wire

נובמבר 22, 2022

פייתון, Json מהיר ומספרי 128 ביט

מאי 27, 2022

האתר הוסב ל־Hugo

מאי 10, 2021

מצגת ההרצאה TRust the process

מרץ 19, 2019

מצב התרגום לעברית של Django 2.2

מאי 8, 2018

מצגת ההרצאה NoORM

אוקטובר 3, 2017

מצגת ההרצאה אודות Vue.js