לאחרונה בבלוג

מצב התרגום לעברית של Django 2.2

קראו עוד

מצגת ההרצאה NoORM

קראו עוד

עוד

debian.org.il המחודש

מצב התרגום לעברית של Django 1.11

מצגת ההרצאה אודות asyncio

מצב התרגום לעברית של Django 1.9

כל הבלוג