לאחרונה בבלוג

מצב התרגום לעברית של Django 2.2

קראו עוד

עוד

מצגת ההרצאה NoORM

מצגת ההרצאה אודות Vue.js

debian.org.il המחודש

מצב התרגום לעברית של Django 1.11

כל הבלוג