מאי 9, 2017

debian.org.il המחודש

אפריל 1, 2017

מצב התרגום לעברית של Django 1.11

אפריל 8, 2016

מצגת ההרצאה אודות asyncio

דצמבר 1, 2015

מצב התרגום לעברית של Django 1.9

מאי 5, 2015

מצגת ההרצאה אודות החידושים ב-Django 1.8

מרץ 24, 2015

מצב התרגום לעברית של Django 1.8

דצמבר 1, 2014

מצגת ההרצאה על החיים שלי עם tmux ו־vim

אוגוסט 8, 2014

EditorConfig לסגנון קוד אחיד

יוני 22, 2014

מספרי שורה יחסיים ב־Vim