דצמבר 1, 2014

מצגת ההרצאה על החיים שלי עם tmux ו־vim

אוגוסט 8, 2014

EditorConfig לסגנון קוד אחיד

יוני 22, 2014

מספרי שורה יחסיים ב־Vim

מאי 5, 2013

שיווק לא יזיק לפרוייקט שלך

אוקטובר 2, 2012

ערכת הנושא Solarized