יולי 20, 2013

קו דק מפריד בין בטחון עצמי מופרז לטיפשות