דצמבר 1, 2014

מצגת ההרצאה על החיים שלי עם tmux ו־vim