ינואר 3, 2023

מצגת ההרצאה HTML over the wire

מאי 10, 2021

מצגת ההרצאה TRust the process

מאי 8, 2018

מצגת ההרצאה NoORM

אוקטובר 3, 2017

מצגת ההרצאה אודות Vue.js

אפריל 8, 2016

מצגת ההרצאה אודות asyncio

מאי 5, 2015

מצגת ההרצאה אודות החידושים ב-Django 1.8

דצמבר 1, 2014

מצגת ההרצאה על החיים שלי עם tmux ו־vim

נובמבר 1, 2012

מצגת ההרצאה על MongoDB

אוקטובר 9, 2012

מצגת ההרצאה על Salt Stack

מרץ 30, 2012

מצגת ההרצאה על Sphinx