ספטמבר 4, 2013

שלושים שנות קוד

יולי 20, 2013

קו דק מפריד בין בטחון עצמי מופרז לטיפשות